Czy reklama tradycyjna ma przed sobą przyszłość?

Istnieje wiele sposobów na to, aby realizować przedsięwzięcia związane z reklamą i budowaniem pozytywnego wizerunku produktów. Kluczową rolę w tym procesie niezmiennie odgrywają media, jednakże charakter mediów także bardzo zmienił się na przestrzeni ostatnich lat. Ogromna w tym zasługa rozwoju internetu, który dla sporego grona konsumentów stał się medium numer jeden ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nadal jednak nie żyjemy w realiach, w których można prowadzić działania związane z reklamą w oderwaniu od tak zwanych mediów tradycyjnych. Pewne formy przekazywania treści marketingowych i wizerunkowych znane od dekad nadal odgrywają dużą rolę. Wiele wskazuje, że tak pozostanie jeszcze długi czas.

agencja marketingowa musi mieć to na uwadze i kreować content, który w takich mediach może zafunkcjonować. Telewizja, radio i prasa – oto media tradycyjne i zarazem tradycyjne nośniki reklam. Należy tu jeszcze dodać jeden istotny nośnik, a więc reklamę zewnętrzną (outdoorową). Kampanie realizowane na gruncie tych narzędzi są od lat bardzo efektywne i w przypadku pewnych grup odbiorców sprawdzają się one zdecydowanie lepiej aniżeli te bazujące na przekazie online. Ten ostatni ma rzecz jasna swoje atuty i nie da się im zaprzeczyć, jednakże bez reklamy tradycyjnej wiele kampanii nie ma szans powodzenia. Wynika to głównie z tego, że wiele osób wciąż ogląda telewizję, a także słucha radia czy czyta prasę.

sprzedaż telefoniczna telesprzedaż sprzedaż przez telefon

Choć nie czarujmy się – to przede wszystkim telewizja ma tu strategiczne znaczenie i w żadnym razie nie można jej w tej reklamowej „układance” ignorować. Reklama tradycyjna nadal ma spore znaczenie Solidna agencja marketingowa musi mieć na uwadze znaczenie tradycyjnej reklamy i tak właśnie są konstruowane poszczególne kampanie. Potencjał, który się w tym kryje jest spory, ale trzeba mieć na względzie fakt, że dobra kampania musi być dziś wielotorowa. Oczywiście są marki, które w pełni świadomie koncentrują swoje wysiłki promocyjne wyłącznie na internecie. Rzadziej spotyka się takie, które rezygnują z sieci, skupiając się wyłącznie na telewizji czy radiu. Pokazuje to pośrednio, jak dużą rolę w tym wszystkim odgrywa w tym momencie internet.

Bez niego po prostu nie da się dziś docierać kompleksowo do nowych konsumentów. Stąd odwrócenie się od niego w działaniach promocyjnych jest w gruncie rzeczy niewykonalne. Dopóki tradycyjne formy przekazu będą popularne, dopóty będą kreowane kampanie uwzględniające spoty telewizyjne, radiowe czy reklamę w prasie. Kwestia kolejna związana jest także ze wspomnianą reklamą typu outdoor, jaka bynajmniej nie znika z miejskiego krajobrazu. Wielkoformatowe bilbordy spotykane w miastach czy przy ruchliwych trasach rzucają się w oczy i nie są niczym dziwnym. Na ile są skuteczne? Jeśli nadal są obecne w reklamowym „arsenale” agencji oraz konkretnych przedsiębiorstw, to raczej wystawia dość pozytywne świadectwo ich efektywności.

Choć na pewno nie mają one dziś takiego znaczenia, jak jeszcze kilkanaście lat temu.