Jak zostać strażakiem ochotnikiem?

Coraz więcej osób decyduje się wstąpić w szeregi ochotniczej straży pożarnej. Jednakże zanim oficjalnie zostaną strażakami, muszą spełniać pewne kryteria.

Są one niemal takie same we wszystkich jednostkach. Jednym z najważniejszych wymogów jest wiek kandydata.

Zgodnie z obowiązującym prawem o przyjęcie do straży pożarnej mogą ubiegać się osoby, które są pełnoletnie, ale nie ukończyły 65 lat. Bardzo istotny jest stan zdrowia.

Kandydat nie powinien chorować na żadne cięższe schorzenia lub takie, które uniemożliwiłyby mu wykonywanie typowych zadań strażackich. Z tego powodu każdy kandydat musi być przebadany przez lekarza medycyny pracy.

Do tego dochodzi jeszcze udział w szkoleniach pożarniczych. Każdy strażak ochotnik posiada ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwego wypadku.

O przyjęcie do ochotniczej straży może ubiegać się także młodzież w wieku 16-18 lat. Jednakże ich zadania i obowiązki są bardziej ograniczone w porównaniu do pełnoletnich strażaków.

Ponadto istnieje wymóg uzyskania zgody od opiekuna prawnego.

www.1jestkokon.com