Kategoria:

Wyposażenie jednostek OSP

Każda jednostka OSP wyposażona jest w profesjonalny sprzęt, taki jak posiada PSP. O wyposażenie oraz umundurowanie strażaków ochotników dba gmina, na terenie której znajduje

Publikacja: