Różnice i podobieństwa między OSP a PSP

Dla niektórych osób jednostki OSP i PSP są takie same. Tymczasem w ich działalności występują dość znaczące różnice. Są one widoczne po rozszyfrowaniu skrótu. OSP oznacza Ochotniczą Straż Pożarną. PSP jest Państwową Strażą Pożarną.

W PSP działają zawodowi strażacy. Posiadają odpowiednie umundurowanie. W dodatku do dyspozycji mają profesjonalny sprzęt. Głównym zadaniem PSP jest gaszenie pożarów, likwidowanie następstw klęsk żywiołowych, pomoc ofiarom wypadku czy pomoc w innych zagrożeniach. Zazwyczaj komendant główny tej jednostki jest podległy MSWiA.

Czasem jednostki mogą być pod nadzorem innych instytucji, jak np. KSRG. Z kolei do OSP zgłaszają się ochotnicy, którzy za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia. Ochotnikom również zostaje przydzielony mundur oraz specjalistyczny sprzęt. Warto dodać, że OSP jest organizacją społeczną.

Z tego powodu wszyscy kandydaci, którzy przystępują do tej jednostki stają się jednocześnie wolontariuszami. Zakres działań jest taki sam, co w przypadku PSP.