Smartfon, jako narzędzie edukacyjne

Okazuje się, że coraz bardziej rozpatrywana kwestią jest możliwość oraz perspektywy wykorzystania smartfonów w charakterze narzędzi ułatwiających procesy edukacyjne w szkołach wyższych. Przeprowadzono liczne wywiady i ankiety wśród studentów pierwszego roku, uczących się na kierunkach ekonomicznych, technicznych oraz medycznych. Na tej podstawie podjęto się wykonania swego rodzaju analizy możliwych do zastosowania rozwiązań, które miałyby na celu stworzenie specyficznego smartfonowego, edukacyjnego środowiska.

Zauważono, iż zaangażowanie smartfona w proces edukacji studentów może się odbywać w kilku płaszczyznach/obszarach. Wypunktowano tu między innymi lepsze możliwości komunikacyjne, ciągłą dostępność studenta, sprawny dostęp do różnego typu multimediów, przydatne, a do tego bezpłatne aplikacje, w tym specjalne, zaawansowane programy służące do nauki obcych języków. Badania amerykańskie wskazują, że smartfony w dużym stopniu ułatwiają młodym ludziom proces skutecznej edukacji.

Wnioski te potwierdzają zresztą również sami studenci.