Wyposażenie jednostek OSP

Każda jednostka OSP wyposażona jest w profesjonalny sprzęt, taki jak posiada PSP. O wyposażenie oraz umundurowanie strażaków ochotników dba gmina, na terenie której znajduje się OSP.

Jaki sprzęt jest podstawą do wykonywania codziennych zadań? Przede wszystkim jednostki otrzymują samochody, które posiadają zróżnicowany ciężar. Na tej podstawie można wyróżnić samochody lekkie, ciężkie, średnie i specjalne.

Są one stosowane w różnych, odmiennych sytuacjach. Obowiązkowym elementem pracy strażaka są węże.

Jednostki mają do dyspozycji węże tłoczone oraz ssawne. Do tego otrzymują prądownice, stojaki hydrantowe czy mostki przejazdowe.

W wyposażeniu jednostki OSP nie może zabraknąć agregatu prądotwórczego, motopompy. Strażacy mają do dyspozycji także podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic.

W zależności od rodzaju pożaru, ochotnicy używają gaśnicy proszkowej, śniegowej, pianowej bądź halonowej. Dzięki takiemu specjalistycznemu wyposażeniu, strażacy są przygotowani na każdą okoliczność.